Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

23/07/2013

Wrth i baratoadau Garry a Sheryl ddatblygu, poena Britt am ei sefyllfa hi. Gydag Anita a Diane allan am y noson, mae Moc yn gwarchod Wil. As Garry and Sheryl’s preparations continue, Britt worries about her own situation. As Anita and Diane go out for the night, Moc looks after Wil.

19 o funudau