Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

22/07/2013

Daw Kevin a Debbie yn ôl o’u mis mêl – ond sut siâp sydd ar eu perthynas erbyn hyn? Aiff Garry ati i wneud cynlluniau am ei ddyfodol gyda Sheryl a Wil. Kevin and Debbie return from their honeymoon – but how are things between them now? Garry makes plans for his future with Sheryl and Wil.

19 o funudau