Ainmean

Saoil dè an t-ainm a thig air an leanabh ùr rìoghail ris a bheil dùil là sam bith? Bha sinn a' faighneachd, a bheil an t-ainm againn fhèin a' còrdadh rinn?

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from