Ateb llinell ar y pryd:

Yn yr haul mawr hwyl i mi
yw caru gyda Ceri.

Dim marc am hon.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 eiliad

Daw'r clip hwn o