Coinneach MacÌomhair, 15/07/2013 An tractar aig Raibeart Dòmhnallach

Raibeart Dòmhnallach a tha ag obrachadh tac faisg air Baile ùr nan Grànndach.