Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

18/07/2013

Edrycha Eifion ymlaen at noson allan gyda Cadno yn yr ocsiwn, ond mae hi’n ei atgoffa mai mynd i gefnogi ffrind mae hi, a dim byd arall. Wrth i Wil gael ei bryfocio gan ei ffrindiau daw Moc i’r adwy, ond nid pawb sydd wedi eu plesio. Eifion looks forward to an evening out at the auction with Cadno but she’s quick to remind him that she’s only going to support her friend. Moc intervenes when Wil is teased by friends, but not everyone is pleased.

19 o funudau