Ateb llinell ar y pryd.

Nid yw’n hawdd i neb fynd nôl
Haws inni fyw’r presennol.

0.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 eiliad

Daw'r clip hwn o