Cân ysgafn: Y noson wobrwyo.

Ychydig win cewch yfed ’n ôl hanes, medden nhw -
Paham mae danedd gosod ar lawr y portalŵ?
Mewn sioe, i’m gwin gwsberis, i roi ’pyn bach o sbarc,
Daeth potel wisgi’n handi er mwyn im gael deg marc.
Y botel win cynigais, ei hanner o’m gwaith i,
Penderyn ’r hanner arall o ddŵr y mynydd du.
Y beirniad fu yn garglo, mor hoff yr oedd o’i sawr
Heb golli’r un diferyn am bron bod hanner awr.
Â’i dafod dew cawd bregeth clodfori nghampwaith i:
Roedd hon yn bregeth swmpus, ’r un modd â Jiwbilî.
Medd ef, “’R ôl dŵr y diafol, nawr mwy o syched sydd
Ac erbyn wal raid myned a ‘gollwng ef yn rhydd’”.
Mor falch buasai Ioan yn y diffeithwch llwm
Gael hwn lladd blas locustiaid a mêl y cachgi bwm
A rhwng dau lwmp ei gamel, mynd adre gyda blas
Heb eisiau pip dros ysgwydd a gweld hen olau glas.
Mae gennyf gwpan arian yn gwffe mawr i gyd
’R ôl noson y gwobrwyo, a’r beirniad yn ei hyd.

Arwel Jones

9.5

Dyddiad Rhyddhau: 14 Jul 2013

2 o funudau

Daw'r clip hwn o

Ychwanegwyd. Edrychwch ar eich rhestr chwarae Dismiss