Cân Ysgafn: Y noson wobrwyo.

Hen foi cymwynasgar oedd Wiliam, boi clên:
Bu farw’n dadflocio tŷ bach Anti Jên.

Am fynd pob ail filltir heb air croes o’i ben,
Ca’dd Wil fynd i’r nefoedd yn syth o’r Crem.

Wrth glwydi Paradwys, ca’dd amlen fach liw:
Gwahoddiad i Noson Wobrwyo Fawr Duw.

Jiw jiw, dyma gyffro. Aeth Wiliam ar frys
I ‘molchi, ymbincio a gwisgo crys.

Ond siom oedd y noson: di-fflach a di-liw,
Dim razzamatazz, dim golwg o Dduw.

Rhyw dipyn tystysgrif a gafodd – un rad
O fol cyfrifiadur. Roedd hyn yn sarhad!

Am unwaith, roedd Wiliam yn teimlo’n reit flin,
Dechreuodd brotestio, gwnaeth dipyn o sîn.

Ac ebe Sant Padrig: “Hei, cau dy geg, mêt.
Rho’r gora i’r ffys. Dos nôl i dy sêt.

Ti’m ‘di clywed ei bod hi’n risesiyn ffor’ hyn?
Cyfra’th fendithion, mae’n pres ni yn brin.”

Mae gwers inni oll yn ei hanes trist e:
Am y tro, ni chewch wobr werth chweil yn y ne.

Geraint Williams

9

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o