Mae’n ddrwg gennym, ‘dyw’r clip yma ddim ar gael ar hyn o bryd

Rhagflas/ Preview: 11/07/13

Mae Cadno ag Eifion yn destun trafod yn y pentref. Gossips is rife about Cadno and Eifion.

Hyd:

24 eiliad

Daw'r clip hwn o