Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

11/07/2013

Mae anniddigrwydd ac ansicrwydd Cadno yn parhau wrth iddi deimlo ei bod hi ac Eifion yn destun trafod yn y pentref. Caiff Sioned gysur gan gyfaill annisgwyl. Cadno is unhappy and insecure and is convinced the whole village is talking about her and Eifion. Sioned receives unexpected support from an unlikely friend.

19 o funudau