Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

08/07/2013

Yn dilyn jôc Eileen mae’n amlwg bod Jim yn teimlo fel testun sbort y Cwm a does dim yn gall unrhyw un ei ddweud na’i wneud i’w gysuro. Penderfyna Sioned ddweud wrth Ed am ei chyflwr, ond beth fydd ei ymateb? After hearing the truth about Eileen’s joke, Jim feels like the village fool and no-one can console him. Sioned decides to tell Ed about her condition, but how will he react?

20 o funudau