Telyneg neu Soned: Cyfri.

A dyma un arall
yn troi arwydd
a thynnu bleinds.

Pwyso ar gownter oer
a hen siwgr
yn setlo dros atgofion.

Er rhoi winc a losin ecstra’n
rhodd i blant
am gadw’i byd yn ei le,
rywsut heddiw
mae’r pacedi papur
yn daclus o wag.

A nawr rhaid iddi
sychu’i byd
yn ei ffedog
a’i hongian
gyda’i chlecs.

Mari George

9.5

Cyfanswm Marciau: 72.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

27 eiliad

Daw'r clip hwn o