Pennill ymson mewn siop ddillad ail law.

Hen wasgod dynn a wisgaf
am ennyd; eto mynnaf
o’i datod fod ei stori fach
yn dynnach fyth amdanaf.

Aron Prichard

9

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

10 eiliad

Daw'r clip hwn o