Trydargerdd: Hysbyseb i'r Talwrn.

Mae’r sawl sy’n hoff o’r awen
A’r ffarmwr ar ei Fforden
A bois y lorries draws y byd
I gyd yn ‘luvo’r’ rhaglen.

Hywel Rees

8.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

11 eiliad

Daw'r clip hwn o