Cwpled caeth yn cynnwys yr ymadrodd 'ni wnaeth'.

Ni waeth ydyw beth dd’wedaf,
Yr un wy’ ậ’r hyn a wnaf.

Dai Jones

9.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

7 eiliad

Daw'r clip hwn o