Cwpled caeth yn cynnwys yr ymadrodd 'ni wnaeth'.

Ni waeth i’r beirdd ddinoethi:
Crannog, rwy’n eich annog chi...

Mari George

8.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

8 eiliad

Daw'r clip hwn o