Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

02/07/2013

Mae ymgais Meic i godi calon Kevin yn llwyddo i gorddi Debbie. Wrth i Angela symud i’w chartref newydd, gobeithia y daw cyfle iddi dreulio rhagor o amser gyda Hywel. Meic’s plan to raise Kevin’s spirits backfires and infuriates Debbie. As Angela moves in to her new home, she hopes it’ll be an opportunity to spend more time with Hywel.

19 o funudau