Seonag NicDhòmhnaill

Tha Seonag NicDhòmhnaill, à Baile Ailean, air tilleadh a Istanbul an dèidh bliadhna a chuir seachad ann. Seo I ag innse do Chathy mun t-suidheachadh anns a bheil an dùthaich.

Release date:

Duration:

19 minutes

This clip is from