Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

28/06/2013

Ceisia Kevin gynnal sgwrs gyda Sheryl, ond mae hi’n parhau i fod yn fregus. Mae rownd derfynol cystadleuaeth Cwm FM wedi cyrraedd ond pwy fydd yn cipio’r wobr? Kevin tries to talk to Sheryl but she remains fragile. It’s the final of the Cwm FM competition but who’s jingle will win the prize?

20 o funudau