Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

26/06/2013

Pan mae Ed yn cyrraedd pen ei dennyn gyda Gemma ac yn ei diswyddo, mae ganddi hi gynllwyn i adennill ei swydd. Ond a fydd yn llwyddo? Mae Jinx yn dechrau colli amynedd gyda’r tîm meddygol sy’n trin Arwen. When Ed reaches breaking point and sacks Gemma, she hatches a plan to get her job back. But will it work? Jinx starts to lose patience with the medical team treating Arwen.

20 o funudau