Enlgyn: Dewin neu Dewines

R Williams Parry

Ar aeaf y dirywiad – gwelai wib
Bore glas y cread,
Daliai mewn dim ond eiliad
O’r haul, a chanu ei barhâd.

Myrddin ap Dafydd

9

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

13 eiliad

Daw'r clip hwn o