Pennill Ymson mewn arhosfan

Mae ‘na bobol flin iawn fam’ma
Yn disgwyl y bws naw o Blaena’.
Ond ddaw hi ddim, mi wn i hynny,
Achos fi sydd fod yn gyrru.

Arwel Roberts

9

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

9 eiliad

Daw'r clip hwn o