Trydargerdd: Neges yn hyrwyddo ymgyrch

(Fod gormod o gig coch yn gallu bod yn niweidiol i’r iechyd)

Brysia! Fancw! Hashtag Tarw!

Arwel Roberts

8.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

12 eiliad

Daw'r clip hwn o