Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

21/06/2013

Mae Kevin yn dioddef gydag anafiadau o’r diwrnod cynt. Ar ôl noson o feddwl dwys daw Sheryl i benderfyniad anodd iawn. Kevin is nursing his injuries from the previous day. After a night of soul searching, Sheryl comes to a very difficult decision.

20 o funudau