Cianalas

Kirsteen NicDhòmhnaill ag innse mun a’ bhuaidh a bh’aig cianalas oirre nuair a chuir i seachad turas fad trì mìosan na h-oileanach ann an Canada.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from