Cân: Macsen Wledig ac Elen (offerynnol)

Fersiwn offerynnol o gân Macsen Wledig. An instrumental version of Macsen Wledig's song.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o