Cerdd Rydd: Carthu.

Rhai pobol sydd yn credu hen chwedlau’r oes a fu,
Fel stori hen Arch Noa a’r anifeiliaid lu.
Rhyw gwch bach, bregus gododd, a hynny jyst mewn pryd
I achub anifeiliaid pob math o wyneb byd.
Sdim dowt, whap wedi hwylio, ’rhen Noa gafodd siom:
Sut yn y byd oedd carthu y cruglwyth mawr o ddom?
Am y gorllewin chwythwyd, i ble roedd neb yn siŵr,
A thros Amerig teithiodd (roedd prydni dan y dŵr).
Whilbered fowr diwelodd, rôl carthu catsh y lloi:
Fan honno gwelir heddiw y dalaith Ilinoi’.
Yr arch oedd nawr yn llwythog, yn crafu ’rhyd y llawr:
Dechreuad y Grand Canyon sy weld o hyd yn awr.
A beth nawr am ’rhen Noa, fel eira gwyn ei ben,
Ond dim o achos henaint, ond pechod gwylan wen.
Medd eliffant difanners, “Tu fas mae mwy o le.”
Chicago’r ddinas wyntog y gelwir nawr y lle.
O achos whîl fflat whilber a choes rhaw tyllau pry,
Nawr mynydd yr Ararat sy’ i weld fel tomen ddu.

Arwel Jones

9

Cyfanswm Marciau: 54.5

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o