Spòrs na Seachdain, Còmhla ri Iain Moireasdan Cuach Cruinne Baidhsagal nam Monaidhean

Bha Iain Moireasdan agus an sgioba aig Cuach Cruinne Baidhsagal nam Monaidhean sa Ghearastan.