Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

13/06/2013

Mae Sioned yn torri’r newydd wrth Cadno am yr Hepatitis B. Beth fydd ei hymateb a be wnaiff Eifion? Mae Kevin wedi diflannu ac mae Meic a Debbie yn poeni ei fod wedi gwneud rhywbeth gwirion. Sioned breaks the news to Cadno about the Hepatitis B. How will she react and what will Eifion say? Meic and Debbie are concerned about Kevin’s unexplained disappearance.

20 o funudau