Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

12/06/2013

Mae Debbie’n torri ei chalon wrth glywed mai Meic ofynnodd i Sheryl siarad gyda Kevin cyn y briodas. Aiff Kevin i ymddiheuro wrth Sheryl ond dydi hi ddim yn ymateb fel y disgwylia. Debbie is heartbroken as she learns that it was Meic who asked Sheryl to talk to Kevin before the wedding. Kevin tries to apologise to Sheryl but her reaction is unexpected.

20 o funudau