Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

11/06/2013

Wrth gael ei holi gan yr heddlu, mae Kevin yn cwestiynu pam na waeddodd Sheryl ar Garry pan aeth i’r salon yn chwilio amdani. Ar ôl i lythyr gyrraedd Penrhewl ac er mawr siom i Dai, mae Diane yn cyfaddef ei bod wedi canslo’r siec am y tir. As he is interviewed by the police, Kevin questions why Sheryl didn’t shout for Garry when he came to the salon to look for her. After a letter arrives at Penrhewl and much to Dai’s disappointment, Diane confesses that she’s cancelled the cheque for the land.

20 o funudau