Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

07/06/2013

Diwrnod cyn y briodas ac mae Kevin yn mynnu gair preifat gyda Sheryl ond mae’r ddau yn camddeall ei gilydd ac mae’r canlyniad yn ofnadwy. Ar ôl wynebu profion Hepatitis B, mae Hywel wedi cael digon ac yn bygwth gadael Gaynor. It’s the day before the wedding and Kevin demands a private word with Sheryl but a misunderstanding between them leads to devastating consequences. After the Hepatitis B test, Hywel has had enough and threatens to leave Gaynor.

20 o funudau