Cân 2 Dwynwen (Dwynwen a Maelon, offerynnol)

Deuawd Santes Dwynwen a Maelon. Santes Dwynwen and Maelon's duet.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

2 o funudau

Daw'r clip hwn o