Dafydd Iwan, un o banelwyr Hawl i Holi yng Nghemaes, Ynys Môn, yn trafod sut i sicrhau dyfodol yr iaith.

Dewi Llwyd sy'n teithio i Gemaes i ganfod barn y bobl am bynciau llosg y dydd a hynny yng nghwmni panel o bedwar, sef Dafydd Iwan ar ran Plaid Cymru, Branwen Niclas o Cymorth Cristnogol, yr undebwr Llafur a chyn gynghorydd John Chorlton a'r meddyg lleol Dr Harri Pritchard.
Dewi Llwyd and the Hawl i Holi team travel to Cemaes to hear the local views on topics of the day.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

23 eiliad

Daw'r clip hwn o