Prif gaplan Heddlu Dyfed Powys

Wedi'r dyfarniad yn achos April Jones mae Tom Evans yn son am ei waith fel prif gaplan Heddlu Dyfed Powys.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

8 o funudau

Daw'r clip hwn o