Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

06/06/2013

Sylweddola Macs bod rhaid iddo ddweud wrth Sioned am ei gyflwr ond a fydd hi’n ei gredu? Mae Gethin yn codi amheuon ym meddwl Anita bod rhywbeth yn digwydd rhwng Moc ac Angela. Macs realises that he has to tell Sioned about his condition but will she believe him? Gethin causes Anita to become suspicious that something is going on between Moc and Angela.

20 o funudau