Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

05/06/2013

Mae Garry yn gadael Sheryl yn y Deri a phan ddaw adref mae o’n ei chyhuddo o gael teimladau tuag at Kevin. Mae Diane yn cael traed oer pan mae Jim yn ei hatgoffa mai’r Cyngor Sir nid y Cyngor Cymunedol sydd â’r pŵer i roi sêl eu bendith ar y datblygiad tai. Garry leaves Sheryl in the pub and when she returns home accuses her of fancying Kevin. Diane’s good mood disappears when Jim reminds her that it’s the County Council not Community Council that has the power to consent to the development.

19 o funudau