Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

04/06/2013

Wrth i’r newydd am salwch Macs ledaenu, daw Gaynor i wybod hefyd - ond beth fydd ei hymateb hi? Mae Jim yn anhapus gyda Dai a Diane am wahodd y cynghorwyr cymuned i Fryntirion am win a chanapés. As the news of Macs’ illness spreads, Gaynor comes to hear of it - but how will she react? Jim is less than impressed when Dai and Diane invite the community councillors for wine and canapés.

20 o funudau