Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

03/06/2013

Mae paratoadau’r briodas yn dod yn eu blaenau ond mae Angela’n anhapus iawn efo’i ffrog forwyn ac yn bygwth peidio â’i gwisgo. Daw Iolo i sylweddoli nad ydi Macs wedi dweud wrth Ffion am ei gyflwr ac felly mae’n dweud y newydd wrth Siôn. The wedding plans are coming along but Angela is very unhappy with her bridesmaid dress and threatens not to wear it. Iolo realises that Macs hasn’t told Ffion about his condition so tells Siôn the news.

20 o funudau