Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

28/05/2013

Er bod Gaynor yn meddwl bod y mater y cerydd anffurfiol ar ben, mae Mark yn penderfynu ei fod am fynd ar streic. Dydi Jinx ddim yn deall pam nad yw wedi derbyn ei ganlyniadau ar ôl profion yr ysbyty. Even though Gaynor thinks the matter of the informal rebuke is closed, Mark decides to go on strike. Jinx doesn’t understand why he hasn’t received his test results from the hospital.

19 o funudau