An Aghaidh an t-Sruth, A Bheatha Thràth Dealbhan

An t-Ollamh Dòmhnall Meek ag innse mu bheatha thràth an Urr. Tòmas MacCalmain.