Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

21/05/2013

Ar ôl ceisio perswadio Macs i gael y profion, mae Siôn yn mynd i’r ysbyty i fedyddio Arwen cyn ei llawdriniaeth. Mae Mark yn cael trafferth perswadio’r criw sy’n yfed yn ei dŷ i fynd adref. After trying to persuade Macs to take the tests, Siôn goes to the hospital to christen Arwen before her operation. Mark has trouble persuading the drinkers in his house to leave.

20 o funudau

Added. Check out your playlist Dismiss