Mae’n ddrwg gennym ‘dyw’r bennod yma ddim ar gael ar hyn o bryd

20/05/2013

Wrth gael cadarnhad o gyflwr meddygol Arwen, mae Ffion yn erfyn ar Macs i gymryd prawf gall ei hachub. Nawr fod Angela yn gweithio ar ei liwt ei hun, gall Courtney ddim gwrthod mynd nôl ati i fyw. As Arwen’s diagnosis is confirmed, Ffion pleads with Macs to take a test to be a donor. Now that Angela is working for herself, Courtney has no reason to refuse to move in with her.

20 o funudau