C2, Atebion, 26/05/2013 - Cymreictod, @ebion - Cymreictod - 2pm Dydd Sul Côd QR

What is this?

Mae Côd QR yn fath o gôd bar a all gynnwys dolenni i dudalennau gwe. Mae ffonau symudol sydd gyda chamera a’r gallu i ddarllen y codau yn medru mynd â chi i'r cyfeiriad sydd wedi ei gynnwys ynddo.

Bydd y côd yn cysylltu â thudalen C2, Atebion, 26/05/2013 - Cymreictod, @ebion - Cymreictod - 2pm Dydd Sul trwy ddefnyddio darllenydd côd QR.

Gallwch arbed, argraffu neu rannu'r llun.