@ebion - Cymreictod - 2pm Dydd Sul

Comisiynydd Y Gymraeg, Meri Huws, a Nia Medi yn ateb eich cwestiynnau chi am y Gymraeg. Prynhawn Sul am 2pm.

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

58 eiliad

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...