Bho Aois gu Aois, Episode 2 Daoine a ghabh pàirt anns a’ phrògram seo

People who take part in this programme