Teimladau

Ymateb plant yng Nghymru i’r cyflwr poenus o deimlo embaras:
• Sonia am adeg pan oeddet yn teimlo embaras?
• Sut fyddi di’n helpu ffrind sy’n teimlo embaras?
• Ydy e’n beth da i deimlo embaras weithiau?
• Pam fydd rhai’n teimlo embaras ac eraill ddim?
Beth sy’n gwneud i chi deimlo embaras? Sut fyddech chi’n helpu’ch ffrindiau?

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...