Gwrthdaro

Ymateb plant yng Nghymru i gwestiynau ar ffraeo a gwrthdaro:
• Wyt ti wedi gwneud dewisiadau oherwydd pwysau gan ffrindiau?
• Sut rwyt ti’n gwybod pwy i’w ddilyn a phwy i’w anwybyddu?
• Beth sy’n achosi dadleuon rhwng ffrindiau?
• Sut byddwch chi’n dod yn ffrindiau eto ar ol ffraeo?
Syt ydych chi’n ymdopi gyda chwympo mas, cecru, ffraeo hefo’ch ffrindiau?

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

4 o funudau

Daw'r clip hwn o