Hunanymwybyddiaeth

Ymateb plant yng Nghymru i gwestiynau ar ddelwedd a hunanymwybyddiaeth:
• Sut mae dy ffrindiau yn dy weld di?
• Ydy ymddygiad pobl enwog yn dylanwadu arnat ti?
• Sut rwyt ti’n teimlo pan fydd dy ffrindiau’n dy feirniadu?
• Gyda phwy fyddi di’n siarad pan fydd rhywbeth yn dy boeni?
Beth fyddech chi’n ei ychwanegu at yr hyn sydd ganddyn nhw i’w ddweud?

Dyddiad Rhyddhau:

Hyd:

5 o funudau

Daw'r clip hwn o

Dan sylw yn...